Information about B-BBEE scoring

Die eienaarskapstelkaart, soos beskryf in Verklaring 100, vir generiese maatskappye:

Aanwyser Beskrywing Gewigte Punte Nakomings-doelwit
Totale punte   25  
Stemreg Uitoefenbare stemreg in die hande van swart persone 4 25%
plus
1 stem
Uitoefenbare stemregte in die hande van swart vroue 2 10%

Eko
nomiese Belang

Ekonomiese belang in die entiteit waarvoor swart persone geregtig is 4 25%
Ekonomiese belang in die entiteit waarvoor swart vroue geregtig is 2 10%
Ekonomiese belang in enige van die volgende swart natuurlike persone in
Swart aangewese groepe, Swart deelnemers in werknemer aandeelhouer eienaarskap programme, Swart mense in breë gebaseerde eienaarskap skemas, Swart mense in koöperasies 3 3%
Nuwelinge 2 2%

Realis
erings
punte

Nettowaarde 8 Tyd-gebaseerde graduasie faktor

Deur effektiewe strukturering sal al 25 punte beskikbaar wees.

Die besonderhede van elkeen kan hier verkry word:

Die eienaarskapstelkaart, soos beskryf in Verklaring 100, vir generiese maatskappye:

Item Aanwyser Beskrywing Gewigte Punte Nakomings-doelwit
Eienaarskap Totale punte   25  
  Stemreg Uitoefenbare stemreg in die hande van swart persone 4 25% plus 1 stem
  Uitoefenbare stemregte in die hande van swart vroue 2 10%
  Ekonomiese Belang Ekonomiese belang in die entiteit waarvoor swart persone geregtig is 4 25%
  Ekonomiese belang in die entiteit waarvoor swart vroue geregtig is 2 10%
  Ekonomiese belang in enige van die volgende swart natuurlike persone in
  Swart aangewese groepe, Swart deelnemers in werknemer aandeelhouer eienaarskap programme, Swart mense in breë gebaseerde eienaarskap skemas, Swart mense in koöperasies 3 3%
  Nuwelinge 2 2%
  Realiseringspunte Nettowaarde 8 Tyd-gebaseerde graduasie faktor

Deur effektiewe strukturering sal al 25 punte beskikbaar wees.

Die besonderhede van elkeen kan hier verkry word: