Busting the myths about B-BBEE

Eienaarskap van 'n besigheid is 'n baie emosionele kwessie, vir beide die eienaar en vir diegene wat nie besighede besit nie. Met swart mense wat in die verlede van land, menseregte en waardigheid beroof is, het die regering 'n groot mate van fokus geplaas op die feit dat swart mense produktiewe bates besit. 

'n Paar eienaarskapsmitos het oor die afgelope jare regoor die land begin versprei.

Jy moet jou aandele aan swart mense gee.

Dit is teenstrydig met alle swart ekonomiese bemagtigingsbeleid in die land. As daar iets is, antisipeer alle B-BBEE-kodes die feit dat swart mense 'n streng betalingsplan vir die aandele oor tien jaar moet nakom.

Die enigste tipe eienaarskap is direkte eienaarskap, met 'n natuurlike swart persoon as aandeelhouer.

Daar is multi-eienaarskapvoertuie wat gebruik kan word. Dit sluit maatskappye, trusts, die verkoop van produktiewe bates binne die besigheid, werknemereienaarskapstelsels en aandele-opsies in.

Die swart eienaar moet verteenwoordig word of op jou raad sit.

Wanneer daar oor eienaarskap gepraat word, is daar twee kriteria

  • Stemregte op daardie aandele tydens 'n algemene jaarvergadering (AJV)
  • 'n Reg tot die voordele wat voortspruit uit die eienaarskap van die aandele, soos dividend.

Daar is geen verband tussen eienaarskap en bestuur nie. Dit is aparte elemente en word apart gemeet. Dit laat vir passiewe aandeelhouerskap toe.